Naše historie

1959-1982  Jan Košťál st. - Hlavní jezdecká kariéra

Zakladatelem chovu koní v Dobřanech, tak jak jej známe dnes je Jan Košťál st. (1944 - 2013). Přední jezdec, úzce specializovaný na rovinové dostihy. Dvojnásobný šampion v rovinových dostizích z let 1972 a 1974. Fyzicky skvěle disponovaný. Díky malému vzrůstu nikdy neměl problémy s váhou. První rok učení si odbyl v Kladrubech, pak přešel do Chuchle k mistru Hurbanovi. Hlavní a úspěšná jezdecká kariéra se opírala o angažmá u třech největších stájí své doby Velkovýkrmny Mimoň, Drůbežářské závody Xaverov ( trenér T. Šatra) a Hřebčín Napajedla (7 let, trenér Mašek).

 

Přehled největších úspěchů:

                Počet vítězství na českých drahách:  250 (v letech 1961 - 1988)

první: 11.6.1961 V. Chuchle - Welterhandicap III., 1400 m: Nitra 4l.

(SPÚ Nemošice)

poslední: 19.6.1988 K. Vary - Cena Dvorů, IV. kat., 1600 m: Julus 3l.

(St. st. Tachov)

               šampión rovinových jezdců: 2x 1972 (25 vítězství za rok - osobní rekord) a 1974 (18 vít.)

               

                Významné dostihy:

Jarní cena klisen: 1967 - Tarantella, 1975 - Arie

Oaks: 1978 - Misjafa

St. Leger: 1975 - Cavalerie

Svatováclavská cena: 1972 - Móro, 1977 - Elevace, 1980 - Gavota

Zlatý pohár: 1978 - Livorno

Velká dubnová cena: 1973 - Svahim

Velká květnová cena: 1970 - Caravella, 1977 - Elevace

Velká červnová cena: 1968 - Dar

Českomoravská (Československá) cena: 1968 - Caravella, 1978 - Vera

Cena zimního favorita: 1979 - Sulejka

Gerschův memoriál: 1972 - Móro

Velký jarní handicap tříletých: 1977 – Isotop

 ……a další.

 

Několikanásobný účastník Mezinárodních mitingů v Německu, Rusku, Maďarsku, kde také působil půl roku jako jezdec – elév na zkušené (Před rokem 1989 to jinde moc nešlo J).

V roce 1972 obdržel nabídku od tehdejší největší stáje v SRN „Jacobs Cafe“ na obsazení postu prvního jezdce, vzhledem k politické situaci a očekávání přírůstku do rodiny nabídku nepřijal.

Držitel plakety Hřebčína Napajedla za celoživotní přínos pro chov A1/1 a dostihový sport.

 

1982-1995  Kariéra trenéra, budování chovu A1/1,  

 Po oslovení tehdejším vedením Státního statku Přeštice v roce 1982, se Jan Košťál st. (s celou rodinou) stěhuje do Dobřan budovat dostihovou stáj a chov anglického plnokrevníka. Vlastní aktivní jezdeckou kariéru ukončil v roce 1988.

Chov A1/1 v Dobřanech byl založen na kvalitní napajedelské krvi. V těchto letech čítalo chovné stádo až 25 klisen s roční produkcí 12-17 hříbat. V těchto letech v Dobřanech působili mimojiné plemeníci zvučných jmen: Lakmus, Monsigneur, American Prince, Harlow a následně pak Faraway Times, Monarch. Největším chovatelským a trenérským úspěchem z těchto let byl hřebec Corrado (Coulstry (GB) – Causa), účastník českého derby v roce 1990. Odchovaný a trénovaný na Dobřanských loukách. Následně se stal plemeníkem v teplokrevném chovu. Jedinci odchovaní a trénovaní v Dobřanech se na českých (a nejen českých)  dostihových drahách neztratily. Výkonnost našich chovatelských produktů měla neustále stoupající tendenci. Více času však nebylo.

 

 1995-2005 Stáj A1/1, Doba temna

 Vlivem společenských změn z roku 1989 došlo k likvidaci Státního statku Přeštice. Celý provoz chovu koní jsme privatizovali. Vlivem poklesu cen koní a stagnaci výše dotací v rovinových dostizích oproti nestálému, neúměrnému zvyšování nákladů na chov a provozování dostihové stáje, jsme většinu aktivit v chovu A1/1 zmrazili.

 

 2005-2009 Obrození

 Toto období lze charakterizovat jako nová etapa vývoje společnosti, vedením je pověřen Jan Košťál ml. (nar. 1972) a J. Košťál st. odchází do zasloužené penze. Toto období je charakterizováno změnou z čistě chovatelského zařízení hřebčína menšího typu na hřebčín s komplexními službami pro majitele a chovatele koní. Jsou prováděny rekonstrukce, přestavby areálu, revitalizace pastvin a doplňuje se skladba služeb i pro ostatní odvětví koňských disciplín. V rámci hřebčína opětovně zahajuje činnost Jezdecká společnost Dobřany.

 

 2009-2013

Dne 24.4.2013 po krátké nemoci v tichosti odešel Jan Košťál st., Pochován na hřbitově v Dobřanech.

 

 2013-2017

   A jedem dál....Pro velký úspěch podzimních hobby drezurních závodů začínáme pořádat i hobby drezurní závody na jaře. Od roku 2014 máme k dispozici „Dobřanskou jízdárnu“, historickou halu po dobřanských dragounech. S plánovanou rekonstrukcí Dobřanské jízdárny, kterou máme v plánu spolu s městem Dobřany se otvírají nové možnosti.......


2017 - Současnost

   Měníme formu společnosti od roku 2017 zakládáme společnost s ručením omezeným. A tak nás nyní hledejte také pod názvem Jan Košťál s.r.o.

 
Vítejte v našem světě koní......

 

…………Kdo je kdo…………….

 Věra Košťálová nar. 1951 – stojí za všemi úspěchy obou níže uvedených pánů. Manželka Jana Košťála st., duše chovu koní v Dobřanech

 Jan Košťál st. (1944-2013) – žokej, chovatel, trenér. 

 Jan Košťál ml. nar. 1972 – syn J. a V. Košťálových, vzhledem k historii společnosti a dosaženému vzdělání zaměřen spíše na chov a vlastní zemědělský provoz spojený s chovem a plemenitbou koní. V současné době pověřen vedením firmy.

Aman Ussuly (Canis familiaris – CAO) -  (2004-2013) – strážce, statečný, hrdý a neúplatný.