Dobřanská jízdárna“

Objekt „Dobřanské jízdárny“ z konce 19. století je součástí městské památkové zóny. Po několika desetiletích začal opět sloužit svému původnímu účelu, tedy jízdě na koni. Halu původně využíval dragounský pluk, který sídlil v Dobřanech. V letech 1888 – 1890 pro něj vybudovalo město nová jezdecká kasárna, jejichž součástí byly dvě velmi podobné jízdárny, jedna v dnešní Tyršově ulici a druhá v kasárnách. Jízdárnu v kasárnách zničil nálet v roce 1943. Původním účelem haly v Tyršově ulici  bylo především pořádání odvodů koní a také reprezentačních událostí. Právě proto byla postavena poblíž středu města a nikoliv jako součást rozsáhlého areálu dobřanských kasáren. Po druhé světové válce však sloužila zcela jiným účelům, ať už jako skladové prostory nebo sběrný dvůr a v posledních letech byla zcela prázdná.

    Rádi bychom, aby se hala stala dalším místem v Dobřanech, kde se budou odehrávat sportovní  a další akce určené pro širokou veřejnost. Prostory mimo akce prioritně určené pro koně nabízíme i jiným, například chovatelským sdružením k pořádání výstav nebo pro kynologické aktivity. Možností je celá řada.

                            


    Kontakt pro zájemce o pronájem haly:

    Věra Košťálová tel.: +420 721 661 611

    Jan Košťál  tel.: +420 602 273 090

    e-mail: info@kone-dobrany.cz