Jan Košťál

Jan Košťál se narodil v geologickém období kvarteru, mladších čtvrtohorách, historickém období nazývaném holocén, dle některých antropocén. Výskyt byl poprvé zaznamenán na uzemí Českého masívu (pozůstatek kolizního orogenu zformovaného Variským vrásněním) v oblasti bohemika (tepelsko-barrandienské oblasti).  Nyní je nejpravdopodobnější výskyt na hranici území bohemika a lugika (západosudetském).
Haploskupina Y-chromozómu nebo mtDNA není dosud objasněna.